μπάσα kreikasta suomeksi

μπάσος sc=Grek, μπάσα sc=Grek, μπάσο sc=Grek

  1. basso