μονότονη συνάρτηση kreikka > suomi

μονότονη συνάρτηση

  1. monotoninen funktio