μιγάς kreikasta suomeksi

μιγάς

  1. mulatti

μιξογενής, μιγάς

  1. rakki, piski