μεταμορφώνομαι kreikasta suomeksi

αλλάζω sc=Grek, μεταμορφώνομαι sc=Grek

  1. muuttua

  2. muuttua