μεταλαμβάνω kreikasta suomeksi

μεταλαμβάνω sc=Grek, κοινωνώ sc=Grek of the Sacrament

  1. osallistua, olla mukana