μεταβίβαση kreikasta suomeksi

μεταβίβαση

  1. välittyminen

  2. välittyminen

μεταφορά, μεταβίβαση

  1. siirtää