μεταβάλλω kreikasta suomeksi

αλλάζω sc=Grek, μεταβάλλω sc=Grek

  1. muuttaa

  2. muuttaa