μειώνω kreikka > suomi

μειώνω

  1. pienentää

  2. vähentää työvoimaa

μειώνω, ελαττώνω

  1. vähentyä, pienentyä. pienetä, vähetä,

κόβω sc=Grek, μειώνω sc=Grek

  1. leikattu, alennettu

  2. leikattu, vähennetty, kevennetty, heikennetty

  3. leikata