μείον kreikka > suomi

πλην, μείον

  1. miinus

μείον, πλην

  1. miinus; (x astetta) pakkasta - (x degrees) frost

μειονέκτημα, μείον, πλην

  1. miinus, miikka (slang)

μείον sc=Grek

  1. alle, halpa halvempi