μαγνητόφωνο kreikasta suomeksi

μαγνητόφωνο

  1. magnetofoni, nauhuri

  2. magnetofoni