μήνυμα kreikasta suomeksi

άμεσο μήνυμα

  1. pikaviesti

μήνυμα

  1. teksti, kirjoitus

  2. tekstiviesti

μήνυμα sc=Grek

  1. tekstata

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα

  1. tekstata