μέχρι kreikka > suomi

μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος

  1. kunnes kuolema meidät erottaa

  2. kunnes kuolema meidät erottaa

μέχρι, ως

  1. saakka, asti

μέχρι, έως, ίσαμε, ώσπου, ωσότου

  1. ennen kuin