λόγω kreikasta suomeksi

εξαιτίας sc=Grek, λόγω sc=Grek

  1. takia, johdosta, johtuen

λόγω sc=Grek, εξαιτίας sc=Grek

  1. (GEN +) takia, vuoksi

  2. (GEN +) takia, vuoksi

για, λόγω

  1. takia, elative case -sta

  2. takia, elative case -sta