λουφάρω kreikasta suomeksi

λουφάρω sc=Grek

  1. laistaa

λουφάρω

  1. pinnata

  2. luistaa