λουλουδίζω kreikasta suomeksi

ανθώ, ανθίζω, λουλουδίζω

  1. kukkia