λευκαίνω kreikka > suomi

λευκαίνω sc=Grek, ασπρίζω sc=Grek

  1. vaalentaa; (to whiten completely) valkaista

  2. vaaleta, vaalentua

λευκαίνω

  1. valkaista