λαογραφία kreikasta suomeksi

λαογραφία sc=Grek

  1. folkloristiikka

λαογραφία, λαϊκή παράδοση

  1. kansanperinne