λαμβάνω kreikasta suomeksi

λαμβάνω υπόψη

  1. ottaa huomioon

συμβαίνω, λαμβάνω χώρα sc=Grek

  1. tapahtua, järjestää, käydä

λαμβάνω, δέχομαι

  1. tavu