λάμα kreikasta suomeksi

λάμα

  1. laama

  2. lama