κύφωνας kreikasta suomeksi

κύφωνας

  1. häpeäpaalu