κύκλος kreikka > suomi

έμμηνος κύκλος sc=Grek

 1. syklo-

κύκλος

 1. sykloni

 2. sykloni

 3. episykli

φαύλος κύκλος

 1. kierros

κύκλος

 1. sarja

 2. eläinrata

κύκλος, σεζόν

 1. rata

κύκλος

 1. ympäröidä, draw a circle ympyröidä

 2. tietosanakirja, ensyklopedia

κύκλος, συνάφι olloquial, κλίκα olloquial

 1. kuulostaa

 2. valmis