κόβω kreikasta suomeksi

κόβω με το βλέμμα, κοζάρω

 1. arvioida silmämääräisesti

χαλάω sc=Grek, αλλοιώνομαι sc=Grek, ξινίζω sc=Grek ilk, κόβω sc=Grek ilk

 1. pilaantua, pahentua, mennä pilalle

κόβω, τέμνω

 1. hakata, pilkkoa

 2. potkut p

αλλοιώνομαι sc=Grek, χαλάω sc=Grek, κόβω sc=Grek ilk, μυρίζω sc=Grek ish or meat, ξινίζω sc=Grek ilk

 1. pilata

κόβω sc=Grek

 1. leikkaus, viilto, sivallus, haava

κόβω sc=Grek, μειώνω sc=Grek

 1. leikattu, alennettu

κόβω sc=Grek

 1. leikata

 2. mutkitella, koukata

κόβω sc=Grek, μειώνω sc=Grek

 1. leikattu, vähennetty, kevennetty, heikennetty

κόβω sc=Grek

 1. haava, viilto, viiltohaava

 2. leikata

κόβω sc=Grek, μειώνω sc=Grek

 1. leikata

κόβω sc=Grek

 1. jakaa (kahtia)