κωμική ανακούφιση kreikka > suomi

κωμική ανακούφιση

  1. kevennys, koominen kevennys

  2. kevennys, koominen kevennys