κυμαίνομαι kreikasta suomeksi

κυμαίνομαι

  1. heilahdella, vaihdella, heittelehtiä