κρούσμα kreikka > suomi

περιστατικό, κρούσμα

  1. tapaus, esimerkki

κρούσμα sc=Grek, περιστατικό sc=Grek

  1. sijamuodot p

  2. tutkia

  3. laukku, matkalaukku

  4. oikeustapaus

  5. pakata

  6. laukku