κουτσός kreikasta suomeksi

χωλός, κουτσός

  1. rampa

  2. heikko, rampa