κουπί kreikka > suomi

κουπί

  1. airo

τραβάω κουπί σε

  1. rivi

κουπί

  1. rivi