κοπιάζω kreikasta suomeksi

εργάζομαι, δουλεύω, κοπιάζω, μοχθώ

  1. raataa, ahertaa