κονδύλι kreikasta suomeksi

απόθεμα, κεφάλαιο, κονδύλι sc=Grek

  1. rahasto