κοινός kreikka > suomi

αμοιβαίος, κοινός

 1. keskinäinen, molemminpuolinen

κοινός

 1. yhteinen

κοινός, τετριμμένος

 1. tavallinen, tavanomainen

κοινός

 1. kansanomainen, demoottinen, rahvaanomainen

 2. mitätön, triviaali

 3. triviaali

δημόσιος, κοινός

 1. triviaali

 2. kansanomainen, rahvaanomainen

 3. yleinen, julkinen

 4. yleisö

 5. yleinen, julkinen

 6. yleisö

κοινός sc=Grek

 1. yleinen, julkinen

κοινός, συνηθισμένος

 1. pörssi pörssi-

κοινός sc=Grek

 1. yleisö

κοινός, συνηθισμένος

 1. yhteinen

κοινός sc=Grek

 1. yleinen, tavallinen

κοινός, συνηθισμένος

 1. yleinen

κοινός sc=Grek

 1. yhteisomaisuus

κοινός, συνηθισμένος

 1. yhteismaa

κανονικός sc=Grek, κανονική sc=Grek, κανονικό sc=Grek, κοινός sc=Grek, κοινή sc=Grek, κοινό sc=Grek, συνηθισμένος sc=Grek, συνηθισμένη sc=Grek, συνηθισμένο sc=Grek

 1. yleinen, tavallinen

κοινός, συνηθισμένος

 1. yhteisomaisuus