κοινό kreikka > suomi

ακροατήριο sc=Grek, κοινό sc=Grek

 1. yleisö, katsoja - katsojat

κοινό

 1. lukija - lukijat, lukijakunta

 2. yleisö

κοινό ουσιαστικό sc=Grek

 1. yleisnimi, appellatiivi

ακολουθία, συνοδεία, κοινό

 1. kannattajakunta

δημόσιος, κοινός

 1. julkinen

 2. yleinen, julkinen

κοινό

 1. yleisö

δημόσιος, κοινός

 1. julkinen

 2. yleinen, julkinen

κοινό

 1. yleisö

δημόσιος, κοινός

 1. julkinen

 2. yleinen, julkinen

κοινό

 1. yleisö

κανονικός sc=Grek, κανονική sc=Grek, κανονικό sc=Grek, κοινός sc=Grek, κοινή sc=Grek, κοινό sc=Grek, συνηθισμένος sc=Grek, συνηθισμένη sc=Grek, συνηθισμένο sc=Grek

 1. säännöllinen