κοινο- kreikasta suomeksi

κοινο-

  1. pörssi pörssi-

  2. pörssi pörssi-

  3. pörssi pörssi-