κοινή kreikka > suomi

κοινή ακμή sc=Grek

  1. akne

κοινή λογική

  1. järki terve järki, maalaisjärki, järki, arkijärki

κοινή διάλεκτος, κοινή γλώσσα

  1. lingua franca

  2. lingua franca

κοινή γνώμη

  1. yleinen mielipide

  2. yleinen mielipide

  3. yleinen mielipide

ομοφωνία sc=Grek, κοινή συναίνεση sc=Grek

  1. yksimielisyys, konsensus

κανονικός sc=Grek, κανονική sc=Grek, κανονικό sc=Grek, κοινός sc=Grek, κοινή sc=Grek, κοινό sc=Grek, συνηθισμένος sc=Grek, συνηθισμένη sc=Grek, συνηθισμένο sc=Grek

  1. säännöllinen