κλεπτοκρατία kreikasta suomeksi

κλεπτοκρατία sc=Grek

  1. kleptokratia