κλάδος kreikka > suomi

κλάδος sc=Grek

 1. oksa

 2. oksa

τμήμα, διεύθυνση, κλάδος, υπηρεσία

 1. osasto, jaosto

 2. government ministeriö; university osasto, yksikkö, laitos

 3. osasto, jaosto

 4. government ministeriö; university osasto, yksikkö, laitos

διακλάδωση sc=Grek, κλάδος sc=Grek, παρακλάδι sc=Grek

 1. ala

κλάδος sc=Grek

 1. departementti

κλάδος, τομέας

 1. ala

 2. oksa

 3. haara