κατοχή kreikasta suomeksi

κατοχή

  1. virassaoloaika, virkakausi

  2. miehitys

  3. miehitys