κατηγορία kreikasta suomeksi

κατηγορία

 1. syyttäminen

 2. syyte

 3. syyte, syytös

κατηγορία sc=Grek

 1. luokka, kategoria

 2. kategoria

ομάδα, κατηγορία

 1. sulje, sulku, sulkumerkki

κατηγορία

 1. luokka

τάξη sc=Grek, είδος sc=Grek, κατηγορία sc=Grek

 1. haarukoida

 2. luokka

 3. luokka

κατηγορία

 1. luokitella