καταχωρώ kreikka > suomi

καταχωρώ, εγγράφω

  1. ääniala, rekisteri