καταφέρνω kreikka > suomi

καταφέρνω sc=Grek, πείθω sc=Grek

  1. taivutella, suostutella, vikitellä, maanitella

καταφέρνω

  1. olla

  2. pakottaa, teettää