καταστρέφω kreikasta suomeksi

καταστρέφω

  1. raunio, ihmisraunio

  2. romu, raato, jäännös jäännökset, hylky

  3. törmäys, yhteentörmäys, kolari

  4. tuhota, särkeä, romuttaa

  5. tuhota, särkeä

  6. tuhota, särkeä, romuttaa

  7. tuhota, särkeä

  8. katastrofi

καταστρέφω, κατακρεουργώ

  1. turmio

καταστρέφω sc=Grek, αλλοιώνω sc=Grek, αμαυρώνω sc=Grek

  1. raunioittaa, tuhota, tärvellä, pilata