κατασκευάζω kreikka > suomi

κατασκευάζω, φτιάχνω

  1. tehdä, rakentaa

object φτιάχνω, anufacture κατασκευάζω, speech, mistake κάνω

  1. tehdä, tuottaa

κατασκευάζω, φτιάχνω

  1. tehdä

object φτιάχνω, anufacture κατασκευάζω, speech, mistake κάνω

  1. tehdä