κατακορύφως kreikka > suomi

καθέτως, κατακορύφως

  1. poikittain, ristiin