καταγραφέας kreikka > suomi

καταγραφέας

  1. levyttäjä