κατά γράμμα kreikka > suomi

κυριολεκτικά, κατά γράμμα

  1. katabolismi