κατάρα kreikasta suomeksi

κατάρα

  1. kirous

  2. kirous