καρφώνω kreikasta suomeksi

καρφώνω

  1. keihästää, seivästää

ανασκολοπίζω sc=Grek, καρφώνω sc=Grek

  1. lävistää

προδίδω, καρφώνω olloquial

  1. vasikoida

καρφώνω

  1. donkata

l el καρφώνω

  1. harsinta