καπνοδόχος kreikka > suomi

καπνοδόχος, καμινάδα, φουγάρο ships etc.

  1. savukanava, savupiippu