κανάλι kreikasta suomeksi

κανάλι

  1. uoma

  2. kanava