καλύπτω kreikasta suomeksi

καλύπτω sc=Grek

  1. takki