καίτοι kreikasta suomeksi

έστω και αν, αν και, μολονότι, καίτοι

  1. vaikka, (if there's negation after though) vaikkakaan

ενώ, καίτοι, αν και, μολονότι

  1. vaikka

μολονότι sc=Grek, παρόλο sc=Grek, καίτοι sc=Grek, αν και sc=Grek

  1. mutta